FBI.9001.450, FBI.9003.600 HỆ GIÁ KHO TẦNG 12 RỔ

Giá bán: Liên hệ

    - +

    TỦ ĐỒ KHÔ CÁNH MỞ HỢP KIM NHÔM CAO CẤP 6 TẦNG 12 RỔ

    FBI.9001.450 CHIỀU RỘNG 405MM, SÂU 500MM, CAO 1780MM

    FBI.9003.600 CHIỀU RỘNG 555MM, SÂU 500MM, CAO 1780MM